Bạn nghĩ nước di chuyển nhanh? Bạn nên xem băng. Giống như nó biết nó đã giết chết thế giới một lần và có sở thích giết người. Sau trận tuyết lở, chúng tôi phải mất một tuần để trèo ra ngoài. Bây giờ, tôi không biết chính xác khi nào chúng tôi bật nhau, nhưng tôi biết rằng bảy người trong số chúng tôi đã sống sót qua slide và chỉ có năm người thoát ra được. Bây giờ chúng tôi đã tuyên thệ, rằng tôi đang phá vỡ bây giờ. Chúng tôi nói rằng chúng tôi nói rằng đó là tuyết đã giết chết hai người kia, nhưng không phải vậy. Thiên nhiên gây chết người nhưng nó không giữ một ngọn nến cho con người.
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Việt Nam
Hotline: 0936336553
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Việt Nam Chat FB với chúng tôi
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Việt Nam